Pastoral

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

É un elemento esencial na nosa acción educativa e está animada polo Equipo de Pastoral cuxo responsable é o/a coordinador/a correspondente.

As súas actuacións céntranse en:

 • Propoñer as liñas de acción da dimensión evanxelizadora do Proxecto Educativo e realizar o seu seguimento.
 • Planificar, de acordo co Proxecto Educativo, ao Proxecto Curricular que corresponda e ao Plan Local de Pastoral, as actividades pastorais da acción educativa.
 • Actuar en colaboración co Seminario de Relixión no que se refire á ensinanza relixiosa.
 • Responsabilizarse da marcha dos grupos Calasanz e dos seus animadores, proporcionando os medios adecuados para o seu conveniente desenvolvemento.
 • Prolongar a acción pastoral da escola entre as familias da Comunidade.

Puntos fortes que se desenvolven e coidan:

 • A oración da mañá en todas as clases.
 • A oración continua en Infantil e Primaria.
 • Grupos Calasanz para seguir madurando na fe a través de experiencias.
 • Retiros en 4º da ESO e Bacharelato.
 • Celebracións en función dos tempos litúrxicos.
 • Coidado e práctica dos Sacramentos da Penitencia e a Eucaristía.
 • Preparación e motivación das diferentes Campañas.