Se queres denunciar unha situación de acoso ou ciberacoso no centro, describe as circunstancias no formulario co nome das persoas implicadas e remitirase a túa mensaxe, de forma anónima, aos responsables do centro

Complete o campo obrigatorio