CLAUSTRO

O claustro do colexio está conformado por todos os docentes que imparten clase en cada unha das distintas etapas das que dispoñemos no Calasanz. Desde os tres anos aos seis (Educación Infantil), dos seis aos doce (Educación Primaria), dos doce aos dezaseis (Educación Secundaria Obrigatoria) e dos dezaseis aos dezoito (Bacharelato).

No noso centro somos un total de 66 profesores e profesoras entre todas as etapas: especialistas, titores e Departamento de Orientación. En Educación Infantil e Educación Primaria contamos cunha plantilla de 36 mestres, mestras e especialistas, e en Educación Secundaria e Bacharelato con 30 profesionais.

CLAUSTRO

O claustro do colexio está conformado por todos os docentes que imparten clase en cada unha das distintas etapas das que dispoñemos no Calasanz. Desde os tres anos aos seis (Educación Infantil), dos seis aos doce (Educación Primaria), dos doce aos dezaseis (Educación Secundaria Obrigatoria) e dos dezaseis aos dezoito (Bacharelato).

No noso centro somos un total de 66 profesores e profesoras entre todas as etapas: especialistas, titores e Departamento de Orientación. En Educación Infantil e Educación Primaria contamos cunha plantilla de 36 mestres, mestras e especialistas, e en Educación Secundaria e Bacharelato con 30 profesionais.