Educación primaria

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

Parten da realidade dos alumnos, garantindo unha aprendizaxe significativa e contextualizada.

Sitúan ao mestre como mediador ou guía dos seus alumnos.

Promoven a automotivación.

Estimulan a aprendizaxe colaborativa e cooperativa.

Fomentan a aprendizaxe manipulativa e vivencial.

Permiten a construción de novos esquemas de coñecemento a partir dos coñecementos previos.

Potencian a participación das familias.

Favorecen a transferencia das aprendizaxes.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaxe cooperativa.

Rutinas e destrezas de pensamento.

Metodoloxías activas.

Aplicación progresiva da tecnoloxía educativa.

EXCELENCIA EDUCATIVA

Programa de reforzo escolar.

Programa de reforzo da lectoescritura.

Plan lector.

Proxecto Digicraft.

Programa de planificación semanal.

Atención á diversidade.

Plan de acción titorial.

Educación integral e acompañamento titorial.

INGLÉS

Programa BEDA.

Seccións bilingües e auxiliares nativos de conversa.

Inmersións lingüísticas.

Tutores EDUCACIÓN PRIMARIA curso 2022 - 2023

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 1ºA - Belén Estrada
 • 1ºB - Laura Luna
 • 1ºC - Mariluz Díaz

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 2ºA - Encarna Oróns
 • 2ºB - Diana Zaera
 • 2ºC - Esther Ponte

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 3ºA - Borja Domínguez
 • 3ºB - Jose Míguez
 • 3ºC - Vicky Rama

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 4ºA - Javier Rodríguez
 • 4ºB - Ana Lamas
 • 4ºC - Alberto Felípez

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 5ºA - Adrián Eguizábal
 • 5ºB - Ana Martínez
 • 5ºC - Chechu Seoane

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 6ºA - Ana Nieto
 • 6ºB - Nerea Pena
 • 6ºC - Fabiola Pena