CONSELLO ESCOLAR

A través do Consello escolar a comunidade educativa, composta por pais, nais, estudantes, docentes e persoal de administración e servizos reciben información, realizan propostas e levan a cabo accións para mellorar a calidade educativa do centro a través dos seus representantes.

CONSELLO ESCOLAR

A través do Consello escolar a comunidade educativa, composta por pais, nais, estudantes, docentes e persoal de administración e servizos reciben información, realizan propostas e levan a cabo accións para mellorar a calidade educativa do centro a través dos seus representantes.