Por que escollernos?

Queridos

Acompañamento e identidade escolapia

O acompañamento ao noso alumnado, a atención ás súas familias, o desenvolvemento de hábitos saudables e o sentido de pertenza e identidade escolapia son as nosas prioridades. Para iso, coidamos os procesos de titoría ao detalle con cada neno e nena e a comunicación diaria coas familias. Xunto co Departamento de Pastoral e de Acción Social realizamos dinámicas e accións que cultivan a personalidade do noso alumnado nos valores calasancios: humildade, solidariedade e traballo.

Queridos

Acompañamento e identidade escolapia

Capaces

A nosa fórmula I+I+I

Capaces

A nosa fórmula I+I+I

A innovación educativa non resultaría totalmente efectiva se non se acompañase da aprendizaxe de idiomas e da internacionalización do noso alumnado. O noso proxecto vertébrase, desde a etapa de Educación Infantil ata a de Bacharelato, na aplicación de metodoloxías activas que fan partícipe e protagonista ao alumnado da súa aprendizaxe. Contamos con profesores nativos ingleses para todas as etapas que potencian a dimensión internacional do noso perfil de saída, e inmersións lingüísticas a partir de Educación Primaria que facilitan a internacionalización. Ofrecemos, ademais, Bacharelato Dual Americano.

Brillantes

Excelencia académica personalizada.

O obxectivo do noso proxecto educativo é que todo o noso alumnado consiga o máximo rendemento e desenvolva a súa personalidade dentro das súas posibilidades, características e inspiracións. Para iso, individualizamos ao cen por cen as nosas metodoloxías para acadar que os nosos alumnos titulen sempre nas etapas obrigatorias. Os resultados académicos acompañan á identidade e á formación integral, cuxas raíces fondean nas etapas máis temperás e xermolan ao longo de todo o proceso educativo.