Educación secundaria

METODOLOXÍA

Aulas temáticas.

Proxectos interdisciplinares.

Plan Lector.

Bachillerato Dual Americano.

Innovación educativa (traballo cooperativo, aprendizaxe baseada en proxectos, rutinas e destrezas…).

IDIOMAS

Proxecto Lingüístico de Centro.

Auxiliares de conversa nativos en inglés e francés.

Inmersións lingüísticas.

Bacharelato Dual Americano.

Centro examinador oficial de Cambridge

ACOMPAÑAMENTO

Atención individualizada a cada alumno de acompañamento persoal.

Tutoría grupal.

Plan de mellora da Convivencia e Resolución de Conflitos.

Orientación académica e profesional.

SAÍDAS

Experiencias educativas fóra do centro escolar.

Viaxes culturais de varios días.

Programa de intercambios.

Tutores ESO curso 2022 - 2023

1º ESO

 • 1ºA - Mª Begoña Iglesias Rey
 • 1ºB - Saturnino Santiago Bocos
 • 1ºC - Leticia Alonso Cadavid

2º ESO

 • 2ºA - Carlos Valiño Dorado
 • 2ºB - Eugenio Fuentefría Pardo
 • 2ºC - Marta Díaz Martínez

3º ESO

 • 3ºA - Carmen Ramos Mato
 • 3ºB - José A. García García
 • 3ºC - Telmo Varela Varela

4º ESO

 • 4ºA - Soraya Porto Sánchez
 • 4ºB - Juan Pablo Santiso González
 • 4ºC - Andrea Vázquez Ruíz