Bacharelato

MODALIDADES

Científico-Técnica, Ciencias Sociais e Humanidades.

Grupos reducidos en materias de modalidade.

Centro examinador oficial de Cambridge.

Bacharelato Dual Americano.

Programa de intercambios.

METODOLOXÍA

Aulas temáticas.

Proxectos interdisciplinares.

Prácticas de laboratorio.

Innovación educativa para fomentar a formación intelectual e as habilidades para o labor en equipo (traballo cooperativo, rutinas e destrezas, exposicións, presentacións, etc.).

Auxiliares de conversa nativos en inglés e francés.

ORIENTACIÓN

Orientación académica e profesional continua e individualizada.

Visitas a universidades, panel de antigos alumnos, conferencias impartidas por profesionais de múltiples sectores, obradoiros vocacionais, xornadas de orientación universitaria e profesional.

Obxectivo: toma de decisións madura e meditada sobre os estudos posteriores.

FUTURO

100% aprobados ABAU, cunha altísima porcentaxe de alumnado presentado.

A meirande parte do noso alumnado consegue praza na universidade e o grao que escolle como primeira opción.

O nivel acadado polo noso alumnado permítelle acceder ás mellores universidades españolas e internacionais.

Tutores BACHARELATO curso 2022 - 2023

1º BACHARELATO

  • 1ºA - Mariana Fernández Carbajo
  • 1ºB - Lorena Martínez Xuncal

2º BACHARELATO

  • 2ºA - Marta Padín Díaz
  • 2ºB - Beatriz Casal Rodríguez