Educación infantil

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

Aprendizaxe construtivista.

Alumno como protagonista do proceso.

Fomento da investigación.

Actividades de aprendizaxe vinculadas co mundo real.

ESTIMULACIÓN TEMPERÁ

Bits de intelixencia: unidades de información e percepción, discriminación visual, estímulo da canle auditiva, memoria e vocabulario.

Programa de desenvolvemento básico diario (PDB): circuítos diarios (gateo, arrastre, braquiación) para unha correcta lateralidade.

Estimulación cerebral, traballo da coordinación e desenvolvemento neuromotor.

MATEMÁTICAS VIVENCIAIS

Traballo cíclico mediante sesións estruturadas da numeración, xeometría, percepción visual, razoamento lóxico e medida desde as idades temperás.

Materiais diversos que favorecen a manipulación.

LECTOESCRITURA CREATIVA

Traballo cíclico mediante sesións estruturadas incidindo nos trazos de preescritura, o coñecemento das letras e a conciencia fonolóxica.

INGLÉS

Método AMCO: un programa que favorece unha aprendizaxe oral e lúdica en inglés vehiculado con cancións, contos e flascards.

Programa BEDA Kids, que senta as bases para o bilingüismo e que sitúa a lingua inglesa como vehículo comunicativo dende as primeiras idades.

Auxiliar nativo de conversa diario.

Tutores EDUCACIÓN INFANTIL curso 2022 - 2023

4º EDUCACIÓN INFANTIL

  • 4ºA - Susana Orgueira
  • 4ºB - Mónica Alfaro
  • 4ºC - Lucía Caridad

5º EDUCACIÓN INFANTIL

  • 5ºA - Alejandra Freire
  • 5ºB - María Otero
  • 5ºC - Anabel Trillo

6º EDUCACIÓN INFANTIL

  • 6ºA - Lara Casares
  • 6ºB - Belén Carro
  • 6ºC - Isabel Blanco